เลือกหน้า
PROPAK ASIA 2022, BITEC

PROPAK ASIA 2022, BITEC

PROPAK ASIA 2022, BITEC ในระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ไปออกบูธ เพื่ออัพเดตข้อมูลและพบปะพูดคุย เกี่ยวกับ Micro Laser for Flexible Packaging กับผู้เชี่ยวชาญจาก MLT ( เยอรมนี) บรรยากาศในงานมีผู้เข้าร่วมชม และให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

PROPAK ASIA 2022, BITEC
PROPAK ASIA 2022, BITEC
PROPAK ASIA 2022, BITEC