เลือกหน้า

เทปติดมุมกล่อง Corner Tapes

ใช้สำหรับเครื่องติดมุมกล่อง ขนาด