เลือกหน้า
เครื่องทำลอนลูกฟูก ยี่ห้อ XHL รุ่น XHL 1600 / 1800

เครื่องเย็บ Auto – Semi auto

Model YXD-040
1800 2400 2700 3000
Max. sheet size (A+B) x 2 3600mm 4800mm 5400mm 6000mm
Min. sheet size (A+B) x 2 1060mm 1060mm 1060mm 1060mm
Max. sheet length (A) 1650mm 2250mm 2550mm 2850mm
Min. sheet length (A) 350mm 350mm 350mm 35mm
Max. sheet width (A) 900mm 1200mm 1350mm 1500mm
Min. sheet width (A) 150mm 150mm 150mm 150mm
Min. sheet height (C+D+C) 400mm 400mm 400mm 400mm
Stitching pitch 30-120mm 30-120mm 30-120mm 30-120mm
No. of stitching 1-99mm 1-99mm 1-99mm 1-99mm
Machine speed 500stitch/min 500stitch/min 500stitch/min 500stitch/min
Max. stopper measurement 600 mm (C) 600 mm (C) 600 mm (C) 600 mm (C)
Max. TS width 45mm (E) 45mm (E) 45mm (E) 45mm (E)
Min. first stitch pitch 25mm (D) 25mm (D) 25mm (D) 25mm (D)