เลือกหน้า
เครื่องทำลอนลูกฟูก ยี่ห้อ XHL รุ่น XHL 1600 / 1800

เครื่องเย็บ Auto / Semi-auto Xingxu

MODE XU-X5 2400 XU-X5 2600 XU-X5 2800
SWING NAIL HEAD SPEED 1000NAIL/MINUTE 1000NAIL/MINUTE 1000NAIL/MINUTE
MIN CARDBOARD THICKNESS 6mm(after stitching 3+3mm) 6mm(after stitching 3+3mm) 6mm(after stitching 3+3mm)
MAX CARDBOARD THICKNESS 16mm(after stitching 8+8mm) 16mm(after stitching 8+8mm) 16mm(after stitching 8+8mm)
NAIL DISTANCE 40 colspan=’1′ 100mm 60 colspan=’1′ 100mm 40 colspan=’1′ 100mm
MAX SIZE C 2400mm 2600mn 2800mm
MIN SIZE A 200mm 200mm 200mm
MAX SIZE A 750mm 750mm 750mm
MIN SIZE B 200mm 180 200mm
MAX SIZE B 750mm 850 750mm
CARD BOARD MIN SIZE(D*C) 350x1200mm 350x880mm 350x1200mm
CARD BOARD MAX SIZE(D*C) 1200x2400mm 1200x2600mm 1200x2800mm