เลือกหน้า
เครื่องทำลอนลูกฟูก ยี่ห้อ XHL รุ่น XHL 1600 / 1800

เครื่องเย็บ Auto / Semi-auto Xingxu

MODEXU-X5 2400XU-X5 2600XU-X5 2800
SWING NAIL HEAD SPEED1000NAIL/MINUTE1000NAIL/MINUTE1000NAIL/MINUTE
MIN CARDBOARD THICKNESS6mm(after stitching 3+3mm)6mm(after stitching 3+3mm)6mm(after stitching 3+3mm)
MAX CARDBOARD THICKNESS16mm(after stitching 8+8mm)16mm(after stitching 8+8mm)16mm(after stitching 8+8mm)
NAIL DISTANCE40 colspan=’1′ 100mm60 colspan=’1′ 100mm40 colspan=’1′ 100mm
MAX SIZE C2400mm2600mn2800mm
MIN SIZE A200mm200mm200mm
MAX SIZE A750mm750mm750mm
MIN SIZE B200mm180200mm
MAX SIZE B750mm850750mm
CARD BOARD MIN SIZE(D*C)350x1200mm350x880mm350x1200mm
CARD BOARD MAX SIZE(D*C)1200x2400mm1200x2600mm1200x2800mm