เลือกหน้า

เครื่องพิมพ์เช็ค

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

Printing process: Laser Diode Array + Electro photographic Printing
Resolution: 600 x 600 dpi
Paper sizes: min. 100 x 140mm
max. 330 x 458 mm
MICR Print Unit: 80 columns at 8 CPI with incremental ribbon system
MICR Print width: 10 inches