เลือกหน้า

เครื่องพิมพ์เช็ค

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

Printing process:Laser Diode Array + Electro photographic Printing
Resolution:600 x 600 dpi
Paper sizes:min. 100 x 140mm
max. 330 x 458 mm
MICR Print Unit:80 columns at 8 CPI with incremental ribbon system
MICR Print width:10 inches