เลือกหน้า

เครื่องพิมพ์กราเวียร์

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องพิมพ์กราเวียร์ ยี่ห้อ DCM

ModelAtenaBiva
Web width:660-850mm680-820 mm
Speed:250 m/min400 – 600 m/min
Print repeat:360 – 760 mm300 – 800 mm