เลือกหน้า

เครื่องพิมพ์กราเวียร์

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องพิมพ์กราเวียร์ ยี่ห้อ DCM

Model Atena Biva
Web width: 660-850mm 680-820 mm
Speed: 250 m/min 400 – 600 m/min
Print repeat: 360 – 760 mm 300 – 800 mm