เลือกหน้า

เครื่องปรุเลเซอร์

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องปรุเลเซอร์ Laser Perforation

Micro Laser เครื่องเลเซอร์สำหรับบรรจุภัณฑ์อ่อน (Flexible Packaging)

Micro Perforation & Macro Perforation

  • Modified Atmosphere Packaging (perforate hole diameter 80 micron or larger) สามารถเจาะรูที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ 80 ไมครอนขึ้นไป เพื่อจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนก๊าซเพื่อยืดอายุ อาหาร (เช่น ผักสด, ผลไม้, เนยและชีส, เม็ดกาแฟ)
  • Contactless application เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ไม่มีการสัมผัสกับวัสดุ โดยตรง จึงถูกเลือกใช้สำหรับงานที่ต้องการความสะอาดและสุขอนามัยสูง

Scoring – Scribing & Cutting

  • Selective weakening for each particular area สามารถกำหนดพื้นที่การยิงเลเซอร์และกำหนดระดับความลึกของการยิงเลเซอร์ได้
  • Constant and precise scoring depth in order to ensure the barrier properties are not affected เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำ, เที่ยงตรง, และคงที่ ทำใช้ชั้น Barrier ของบรรจุภัณฑ์ไม่ได้ถูกทำลาย
  • Highest flexibility for product change & Capable of complex shape สามารถเปลี่ยนรูปแบบการยิงเลเซอร์ได้ง่าย และสามารถยิงเลเซอร์ในรูปแบบ/รูปร่างที่ซับซ้อนได้
  • Contactless application เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ไม่มีการสัมผัสกับวัสดุโดยตรง จึงถูกเลือกใช้สำหรับงานที่ต้องการความสะอาดและสุขอนามัยสูง