เลือกหน้า
เครื่องทำลอนลูกฟูก ยี่ห้อ XHL รุ่น XHL 1600 / 1800

เครื่องทำลอนลูกฟูก

ยี่ห้อ XHL รุ่น XHL 1600 / 1800

XHL 1600 1800 drawing
Model XHL 1600 mm 2ply / 3ply / 5 ply XHL 1800 mm 2ply / 3ply / 5 ply
Max. production speed 150m/min 150m/min