เลือกหน้า

เครื่องตัด

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัด Sheeter ยีห้อ Golden Tec Synchro Twin Knives Sheet Cutter รุ่น  TW-1400 / 1700  ( มีดคู่ )

Model TW 1400 TW 1700
Reel width 1400 mm , 55” 1700 mm, 67”
Max. Reel Dia. 1800 mm, 55” 1800 mm, 55”
Max. design speed 450 sheets/min 450 sheets/min
Cut-off length range 450-1400 mm 450-1400 mm
Knife loading 1000 gsm 1000 gsm
Max. pile weight 2500 kg 2500 kg
Basis of weight 120-650 gsm 120-650 gms

ตัด Sheeter ยีห้อ Golden Tec Single Rotary Sheeter รุ่น GTM 1400 / 1700 ( มีดเดี่ยว)

 

Model GTM 1400 GTM 1700
Reel width 1400mm , 55” 1700 mm, 67”
Max. Reel Dia. 1800 mm, 55” 1800 mm, 55”
Max. design speed 200 m/min 200 m/min
Cut-off length range 450-1400 mm 450-1400 mm
Knife loading 550 gsm 550 gsm
Pile weight 1300 kg including pallet 1300 kg including pallet
Basis of weight 120-550 gsm 120-550 gms

 

–  เครื่องตัดแบ่งม้วน slitter

ยี่ห้อ CHM รุ่น CHM 1400 / 1700 / 1900 ( มีดเดี่ยว )

Sheeter Cutter Machine เครื่องตัดกระดาษจากม้วนเป็นแผ่น

Model CHM 1400 CHM 1700 CHM 1900
Max. paper cutting width 1400 1700 1900
Max. cutting speed 300 sheets/min
Cutting length range 450 – 1450 mm
Max. scroll diameter 1800 mm
Paper-piling height 1300 mm
Cutting type Top rotary knife, bottom knife fixed

 

ยี่ห้อ CHM รุ่น CHM-SGT 1400 ( มีดคู่ )

Sheeter Cutter Machine (Dual Knife) เครื่องตัดกระดาษจากม้วนเป็นแผ่น

Model CHM-SGT 1400
Cutting type Dual knife
Width of cutting paper 100 – 1000 gsm
Max. cutting speed 260 sheets/min
Cutting length range 450 – 1450 mm
Max. scroll diameter 1800 mm
Paper piling height 1300 mm
Max. paper cutting width 1400 mm

 

เครื่องตัดกระดาษ A4

ยี่ห้อ CHM รุ่น CHM A4-5 / A4-4

Paper Ream Sheeter เครื่องตัดกระดาษ A4 พร้อมห่อ

Model CHM-A4-5 CHM-A4-4
Paper width Gross 1100, Net 1050 mm Gross 890, Net 840 mm
Cutting number 5 cutting – A4 210 mm (W) 4 cutting – A4 210 mm (w)
Paper weight range 60 – 100 g/m2
Production speed Max. 120 m/min (depends on different paper quality)
Max. number of cutting 670 times/min
Out of the ream 33 reams/min 20 reams/min
Load of cutting 500 g/m2 400 g/m2