เลือกหน้า

ล้อแปรง Brushes & Wheels

ล้อแปรงสำหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท เช่น Heidelberg, Mitsubishi, Komori, Man Roland และอื่นๆ มีทั้งขนแปรงแข็งและนิ่มเพื่อให้เหมาะกับประเภทของกระดาษ

รายละเอียดเพิ่มเติม