เลือกหน้า

ลวดเย็บสมุด Stitching Wires

เหมาะสำหรับเครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า น้ำหนักม้วนละ 2 กิโลกรัม

Code Core Diameter Length
TIA GS24/0.60 0.60 mm 450.50 m
TIA TS25/0.55 0.55 mm 536.20 m
OTH No. 26 0.50 mm 648.80 m