เลือกหน้า

ลวดเย็บสมุด Stitching Wires

เหมาะสำหรับเครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า น้ำหนักม้วนละ 2 กิโลกรัม

CodeCore DiameterLength
TIA GS24/0.600.60 mm450.50 m
TIA TS25/0.550.55 mm536.20 m
OTH No. 260.50 mm648.80 m