เลือกหน้า

ฟอยส์รองรางหมึก Ink Duct Foils

สำหรับเครื่องพิมพ์ Heidelberg ช่วยให้เปลี่ยนสีบนรางหมึกได้สะดวกและรวดเร็ว