เลือกหน้า

ผ้าสักหลาดรองโต๊ะตัดเกรดพรีเมี่ยม Felt

สำหรับปูโต๊ะเครื่องตัดงานตัวอย่าง

หน้ากว้างเต็มโต๊ะ รองรับทุกความยาว