เลือกหน้า

ผ้ายาง Blanket

ผ้ายางสำหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทตัด 2 พิเศษ

เหมาะสำหรับงานพิมพ์สีเดียว หรือ นำไปใช้กับเครื่องเคลือบ UV / Water Base

ขนาดผ้ายาง: 755 x 650 / 910 x 1245 / 941 x 681 / 1010 x 726 / 1040 x 820 / 1051 x 840