เลือกหน้า

ผ้ามุ้งซับหมึก Super Blue

เหมาะกับเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ททุกยี่ห้อ ใช้สำหรับรองโมกันเลอะและซับหมึก

ขนาด 40 x 24 นิ้ว