เลือกหน้า

กาวหนังสัตว์ Jelly Glue

เป็นกาวที่ใช้สำหรับงาน กล่องจั่วปัง, ปฎิทิน, หนังสือปกแข็ง และอื่นๆ เป็นกาวที่ไม่ส่งกลิ่นเหม็น ติดได้แน่น

1 ลัง ภายในจะบรรจุทั้งหมด 10 แพ็ค น้ำหนัก 25 กิโลกรัม (2.5 กิโลกรัม / 1 แพ็ค)