เลือกหน้า

กระดาษ / พลาสติกรัด Paper / Film Tapes

สำหรับใช้กับเครื่องรัดกระดาษหรือสินค้าอื่นๆ เช่น กล่อง สมุด แผ่นพับ ฯลฯ

ขนาดกว้าง 30 มม. ยาว 150 เมตร หนา 0.12 มม.