เลือกหน้า

กระดาษทรายรองโม TY Paper

นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ททุกยี่ห้อ ใช้สำหรับรองโมกันเลอะ

ขนาด 750 x 1030 มม. (25 แผ่นต่อกล่อง)