เลือกหน้า

Contact Us

You can submit your inquiry/suggestion or complaint about our services via the Contact Form.
p

ข้อมูลการติดต่อ

Creation Machinery Corporation Co., Ltd.

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105546131402

ที่อยู่

33/3 เลิศจังแฟคตอรี ซอย บางกระดี่ 16 แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์

02-409-2934

E-mail

creation@cmcgroupthai.com

Website

www.cmcthailand.com

p

แบบฟอร์มการติดต่อ

Please Note: Our e-mail address creation@cmcgroupthai.com should only be used for inquiries of a non-sensitive and non-confidential nature.