เลือกหน้า
PROPAK ASIA 2022, BITEC

PROPAK ASIA 2022, BITEC

PROPAK ASIA 2022, BITEC ในระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ไปออกบูธ เพื่ออัพเดตข้อมูลและพบปะพูดคุย เกี่ยวกับ Micro Laser for Flexible Packaging กับผู้เชี่ยวชาญจาก MLT ( เยอรมนี) บรรยากาศในงานมีผู้เข้าร่วมชม และให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

PROPAK ASIA 2022, BITEC
PROPAK ASIA 2022, BITEC
PROPAK ASIA 2022, BITEC
มาตรการณ์ความปลอดภัย

มาตรการณ์ความปลอดภัย

บริษัท ครีเอชั่นแมชชินเนอรี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ตระหนักและห่วงใยถึงสถานการณ์นี้เป็นอย่างมาก ทางบริษัทฯ จึงมีมาตรการในการป้องกัน Covid-19 โดยการพ่นฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ทั้งสำนักงานบริษัท และ Show Room

เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจในการสถานการณ์เช่นนี้ ทั้งนี้ เรายังมีการวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์​ ก่อนเข้าบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงและสุขอนามัยของพนักงานบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานทุกท่าน

มาตรการในการป้องกัน Covid-19 โดยการพ่นฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ทั้งสำนักงานบริษัท และ Show Room
มาตรการในการป้องกัน Covid-19 โดยการพ่นฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ทั้งสำนักงานบริษัท และ Show Room
มาตรการในการป้องกัน Covid-19 โดยการพ่นฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ทั้งสำนักงานบริษัท และ Show Room
มาตรการในการป้องกัน Covid-19 โดยการพ่นฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ทั้งสำนักงานบริษัท และ Show Room
มาตรการในการป้องกัน Covid-19 โดยการพ่นฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ทั้งสำนักงานบริษัท และ Show Room
มาตรการในการป้องกัน Covid-19 โดยการพ่นฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ทั้งสำนักงานบริษัท และ Show Room
มาตรการในการป้องกัน Covid-19 โดยการพ่นฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ทั้งสำนักงานบริษัท และ Show Room
มาตรการในการป้องกัน Covid-19 โดยการพ่นฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ทั้งสำนักงานบริษัท และ Show Room
มาตรการในการป้องกัน Covid-19 โดยการพ่นฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ทั้งสำนักงานบริษัท และ Show Room