เลือกหน้า

Blog

Our lates news, updates, and stories

PROPAK ASIA 2022, BITEC

PROPAK ASIA 2022, BITEC

PROPAK ASIA 2022, BITEC ออกบูธ เพื่ออัพเดตข้อมูลและพบปะพูดคุย เกี่ยวกับ Micro Laser for Flexible Packaging กับผู้เชี่ยวชาญจาก MLT ( เยอรมนี)

อ่านเพิ่มเติม