เลือกหน้า

Automation

เรามีทีมงานที่พร้อม สำหรับงานบริการแก้ไข ซ่อม และดัดแปลงเครื่องจักรหลังการพิมพ์ทุกแบบ และทุกยี่ห้อ ทั้งระบบ Automation และ Mechanic พร้อมทั้งบริการช่วยซ่อมสำรองข้อมูล PLC ช่วยลดความสูญเสียกรณีข้อมูลสูญหาย

1. ปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องจักรให้เป็นระบบใหม่

ปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องจักรให้เป็นระบบใหม่
ปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องจักรให้เป็นระบบใหม่
2. อัพเกรดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น PLC, INVERTER, SERVO ให้เป็นรุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป
อัพเกรดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น PLC, INVERTER, SERVO ให้เป็นรุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป
3. สำรองข้อมูลโปรแกรมของ PLC และ HMI
4. จัดเตรียมอะไหล่ต่างๆ เพื่อลดระยะเวลาในการหยุดทำงานของเครื่องจักร
5. ปรับปรุงระบบลม ระบบสายพาน กระบอกลมต่างๆ ให้ทำงานได้ดีขึ้น
6. ตั้งค่าระบบมอนิเตอร์การทำงานเครื่องจักร เพื่อวางแผนการผลิตและบริการสต็อก รวมไปถึงการวางระบบ Smart Farm IOT
ตั้งค่าระบบมอนิเตอร์การทำงานเครื่องจักร เพื่อวางแผนการผลิตและบริการสต็อก รวมไปถึงการวางระบบ Smart Farm IOT
ตั้งค่าระบบมอนิเตอร์การทำงานเครื่องจักร เพื่อวางแผนการผลิตและบริการสต็อก รวมไปถึงการวางระบบ Smart Farm IOT
ตั้งค่าระบบมอนิเตอร์การทำงานเครื่องจักร เพื่อวางแผนการผลิตและบริการสต็อก รวมไปถึงการวางระบบ Smart Farm IOT