Creation Machinery Corporation Co., Ltd.

Our Product

Product

Printing

Product

Finishing Packaging

Product

Finishing Publishing

Product

Corrugate

Product

Digital Solution

Product

Special Product

บริการ

Service & Maintenance / Automation

ทางบริษัท ถือว่าหัวใจสำคัญของงานขายและการตลาด คือ การบริการ ดังนั้นบริษัทจึงเตรียมบุคลากรและช่างเทคนิคด้านต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญงาน ผ่านการฝึกอบรมมาจากต่างประเทศไว้คอยบริการให้ลูกค้าทุกท่านด้วยความชำนาญและรวดเร็วพร้อมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยตามเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้า ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการอบรมและพัฒนาบุคลากรและช่างเทคนิค โดยส่งไปอบรมทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

ทาง บริษัท ครีเอชั่น แมชชีนเนอรี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดเตรียมวิศวกรและทีมช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์และความรู้ในการให้บริการแก่ท่านในด้านการติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาเครื่องของท่านตลอดอายุการใช้งาน จึงขอให้ท่านเชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับการบริการเป็นอย่างดีจากเราตลอดไป

ทีมช่าง

ทีมช่าง

Service & Maintenance / Automation

Creation Machinery Corporation Co., Ltd.

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ครีเอชั่นแมชชินเนอรี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ครีเอชั่นแมชชินเนอรี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือกำเนิดขึ้นในเดือน ธันวาคม 2546 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอีกครั้งหนึ่งของผู้ก่อตั้ง และ อดีตผู้บริหารหลักของ บริษัท ครีเอชั่นกรุ๊ปจำกัด เดิม นอกเหนือจากที่เคยผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ ในปี 2540 มาแล้ว การรับถ่ายโอน ตัวแทนสินค้าและลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่ได้มอบความไว้วางใจมายาวนาน 20ปี จำนวนหลายร้อยรายจากบริษัทครีเอชั่นกรุ๊ป จำกัดที่ประสงค์จะหยุด ประกอบธุรกิจการจำหน่าย เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท และ อุปกรณ์การพิมพ์ นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายและถือเป็นภาระหน้าที่อันหนักยิ่ง

ที่ผู้ริหารของบริษัทฯ รวมทั้งพนักงานทุกระดับ ทั้งฝ่ายการขาย และ ฝ่ายบริการหลังการขาย ต่างตระหนักในหน้าที่ ที่จะต้องประสานงานกับ SUPPLIERS ต่อจากเดิม และดูแลลูกค้าจำนวนมากให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ต้องพร้อมทั้งในด้านการจัดหาอะไหล่และการบริการหลังการขายที่รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ถือว่าความพร้อมในทุกๆด้านเป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการ ผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์มานานกว่า 20 ปี พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักลงทุนรายใหม่ที่สนใจจะประกอบธุรกิจโรงพิมพ์ รวมทั้งเจ้าของกิจการโรงพิมพ์เดิมที่ต้องการเพิ่มเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ

“สินค้าคุณภาพ บริการรวดเร็ว คุ้มค่าการลงทุน”